Обучение

Без значение дали ни се иска или не, математиката е пряко свързана с почти всяко наше начинание. Макар и сама по себе си думата ‘МАТЕМАТИКА’ често да провокира по-скоро неприятни асоциации, е важно да не забравяме, че именно тази наука учи децата ни да мислят логично, да вникват дълбоко в поставените пред тях проблеми, да мислят сами вместо просто да наизустяват информация, и дори да развиват въображението си! 

Именно тук се включваме и ние! 

Нашата цел е да помогнем на децата да преодолеят страха си от математиката и да ги насърчим да се стремят към повече от това да изкарват шестици в училище! Работим с учениците си индивидуално и се съобразяваме с нивото и възможностите на всяко дете. Чрез различни методи, задачи и игри се стремим да направим математиката достъпна за децата. Все пак важното е не е да наизустяват, а да разбират за какво става дума!   

Посещенията при нас са в удобно за Вас време, веднъж или два пъти седмично. За Ваше улеснение работим и в събота, а в някои дни - до 19ч. 

Всяко занимание е с продължителност 90 минути. Те са оптимално разпределени, така че детето да научи необходимото, без да се претоварва. С предварителен тест се определя първоначалното ниво, което служи за база на предстоящата работа с детето.