Очаквани ползи  • Удовлетвореност от повишеният интерес към математиката.
  • Ежедневно усъвършенстване и надграждане на знанията на детето.
  • Повишаване на успеха в училище.
  • Избягване на притеснението от оценката при решаване на задачи.
  • Подготовка за кандидатстване в елитни училища, както и в такива, които изискват различен подход – СМГ, Американски Колеж, ТУЕС, ПЧМГ и др.